Учні

Ведущие украинские специалисты в области онкологии: доктора и кандидаты медицинских наук, врачи-специалисты

павёл_крохмалёв

Крахмальов
Павло Сергійович

Старший науковий співробітник, Національний інститут раку.

Дисертація кандидата медичних наук на тему: «Застосування радіомодифікаторів - сульфату міді та рекомбінантного альфа2b-інтерферону в комбінованому лікуванні хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід» 2004 рік

Дисертація доктора медичних наук «Комбіноване та комплексне лікування хворих на рак верхніх відділів стравоходу» 2021 р.

кондрацкий_юрий

Кондрацький
Юрій Миколайович

Завідувач відділенням, Національний інститут раку.

Дисертація кандидата медичних наук на тему: «Електрофорез цитостатичних препаратів у консервативній терапії хворих на рак стравоходу» 2004 рік.

no-photo

Ковальчук
Анатолій Васильович

Лікар-хірург

Дисертація кандидата медичних наук на тему: «Вибір способу формування анастомозу при хірургічному лікуванні хворих на рак стравоходу та шлунка з переходом на стравохід» 2004 рік.

андрей_лукашенко

Лукашенко
Андрій Володимирович

Заступник директора з наукової роботи, Національний інститут раку.

Дисертація кандидата медичних наук на тему: «Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в консервативному лікуванні хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід» 2005 рік.

александр_козачук

Козачук
Олександр Михайлович

Лікар-хірург, Київська обласна лікарня.

Дисертація кандидата медичних наук на тему: «Застосування дротяних стентів, що саморозширюються, при пухлинному враженні стравоходу» 2009 рік.

сергей_ притуляк

Притуляк
Сергій Миколайович

Завідувач відділення, Подільский регіональний центр онкології (м. Вінниця)

Дисертація кандидата медичних наук на тему: «Шунтування стравоходу у лікуванні хворих на нерезектабельний гастроезофагеальний рак» 2012 Рік.

лысенко_сергей

Лисенко
Сергій Анатолійович

Професор кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології ВНМУ ім. М.І. Пирогова (Вінниця)

Дисертація доктора медичних наук на тему «Молекулярні та структурно-функціональні особливості паранеопластичного синдрому при раку легені». 2015 рік

фридель_роман

Фридель
РоманІгорович

Лікар хірург-онколог, Національний інститут раку.

Дисертація кандидата медичних наук на тему: «Неоад’ювантна хіміопроменева терапія з внутрішньоартеріальним введенням цитостатиків у лікуванні хворих на рак внутрішньогрудного відділу стравоходу» 2017 рік.

машуков_артем

Машуков
Артем Олексійович

Доцент кафедри хірургіі №4 с курсом онкологіі ОНМУ (Одеса)

Дисертація доктора медичних наук на тему «Персоніфікація та індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак шлунка» 2019 р.

k-logo (2)

Запишіться на прийом зараз